Uczestnictwo w organizacjach i projektach

Członek Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji

Członek komitetu programowego FedCSIS DS–RAIT

Projekty i granty badawcze

 1. Projekt badawczy INNOTECH realizowany wspólnie przez WSK PZL Rzeszów i Politechnikę Rzeszowską: "Optymalizacja i nadzór procesu obróbki skrawaniem cienkościennych zespołów silników lotniczych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej" (okres realizacji: 2012-2016)
 2. Grant badawczy własny nr NN 514 705540: "Rozwój wielomianowych rozmytych systemów regułowych oraz metod inteligencji obliczeniowej do zastosowań w technice i medycynie" (okres realizacji: 2011-2013)

Recenzje w czasopismach

 1. IEEE Transactions on Cybernetics
 2. Neurocomputing
 3. Neural Computing and Applications
 4. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
 5. International Journal of Electrical Power and Energy Systems
 6. International Journal of Computational Methods
 7. IET Systems Biology
 8. Engineering Computations
 9. Journal of Engineering Research
 10. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom