Główne zainteresowania naukowe
  • Algorytmy inteligencji obliczeniowej (SVM, sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, GEP, uczenie się ze wzmocnieniem)
  • Klasyfikacja danych
  • Diagnostyka medyczna
  • Obiektowe języki programowania (C#, C++, Java)
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom