Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Metodyki i techniki programowania - ET-DI

Zajęcia prowadzone są na studiach stacjonarnych I-go stopnia.
Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Maciej Kusy.
Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium.
Program wykładu, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych wyszczególniony jest w karcie przedmiotu.

Karta przedmiotu - karta_przedmiotu_mitp.pdf
Programowanie w języku C++ - EF-DI

Zajęcia prowadzone są na studiach stacjonarnych I-go stopnia.
Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Grzegorz Hałdaś.
Forma zajęć: projekt, laboratorium.

Sztuczna inteligencja - EF-DI

Zajęcia prowadzone są na studiach stacjonarnych I-go stopnia.
Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Jacek Kluska.
Forma zajęć: projekt, laboratorium.

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom