Dane personalne
Imię i nazwisko dr inż. Maciej Kusy
Telefon (17) 865 1113
Email
Budynek A
Nr pokoju 303
Adres ul. W. Pola 2
Jednostka organizacyjna Katedra Podstaw Elektroniki
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy
Dane osobowe
  • Maciej Kusy
  • Data urodzenia: 11 stycznia 1976 r.
Edukacja
  • Dr nauk technicznych: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Instytut Inżynierii Precyzyjnej i Biomedycznej, specjalność: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Tytuł pracy: "System for Cancer Diagnosis Based on Support Vector Machines and Neural Networks", 03.09.2008 r.
  • Mgr inż.: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, specjalność: aparatura elektroniczna. Tytuł Pracy: "Support Vector Machines for Two Data Set Classification", 20.09.2000 r. 
Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i zagranicą
  • Półroczne stypendium na uniwersytecie Katholieke Universiteit Leuven w Belgii; przygotowanie pracy magisterskiej "Support Vector Machines for Two Data Set Classification", pod opieką prof. Joos Vandevalle i M.Sc. Bart Hammers, 01.02.2000 r. - 30.06.2000 r.
  • Roczne stypendium w ramach kursu Master in Artificial Intelligence na uniwersytecie Katholieke Universiteit Leuven w Belgii objętego programem ERASMUS: 1998 - 1999 r.
Zatrudnienie
  • 01.11.2008 r. - do chwili obecnej: adiunkt - Katedra Podstaw Elektroniki
  • 30.11.2000 - 31.10.2008: asystent - Katedra Podstaw Elektroniki
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom